Arkivoj de etikedoj: ijk

Mi ne volas multe pli ol danci kun vi

Post la unua parto pri la 67a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kievo (Ukrainujo), mi ankoraŭ menciu kelkajn malgrablaĵojn, kiuj iomete ĝenis, sed ne sukcesis ruinigi mian ĝuon de la renkontiĝo.

La akceptado daŭris plurajn tagojn. Ial en la komputiloj de la administrado ne aperis ajnaj informoj pri la antaŭpagoj. Krome necesis aparte registriĝi ĉe la ejo mem kaj tion faris neesperantisto (iom malpraktike).

La ejo estis tipa loĝejo por lernantoj aŭ studentoj, tute laŭ miaj atendoj. La deĵorantinoj tamen malfacile akceptis la longan festemon de la partoprenantoj. Evidente ili estis alkutimigitaj al io alia. Aliaj homoj plendis pri tro varmaj ĉambroj, sed mia estis tute en ordo. Krome agrable surprizis min mia bona lito. Mi ĉiam mirinde bone dormis.

Ekde la dua tago, varma akvo ne plu haveblis. Sed tio ne estis planita kaj validis laŭdire por la tuta kvartalo. En la varmega somero oni ĉiel ajn ŝvitegis kaj malvarmega duŝo estis bonega oportuno por pruvi virecon. Kelkfoje JoCo kaj mi kantis mian Blur-parodion „Duŝ’ 2“, kiun mi estis verkinta dum la Internacia Junulara Festivalo (IJF) en 2003 pro la sama kialo. La necesejoj estis malluksaj, ĉar oni ne povis sidi.

Elektra kurento nur funkciis en elektitaj ĉambroj. Sed ĝuste pro tio la ĉambro 305, kiun mi jam menciis hieraŭ, iĝis la renkontej’ por hazardaj renkontoj, manĝoj (de la memzorgantoj) kaj koncertoj. Mi mencios tiun ĉambron ankoraŭ poste.

La kutimajn manĝojn oni ricevis en la restoracio „Будьмо!“, kiu situis kelkdek metrojn for de la ejo. Bedaŭrinde oni forgesis antaŭmendi la vespermanĝon dum la unua oficiala tago de la IJK, tiel ke homoj devis longe atendi. La manĝaĵo mem estis malmulta sed fajna. Krome eblis mendi kafon, kvason kaj bieron kontraŭ malmultega mono (laŭ okcidenteŭropaj normoj), tiel ke mi ofte pasigis kroman tempon tie kun aliaj. Dum la lasta vespero, la servistinoj portis belajn kostumojn. Tion kompreneble multaj uzis por komunaj fotoj. Ĝenerale la dungitoj ŝajne tre ŝatis nin. Krome ili ĉiam aprezis miajn mendojn en la ukraina.

En la ejo troviĝis neniu salono, kiu estis sufiĉe granda por ĉiuj partoprenantoj. La salono por la vespera programo sufiĉis por eble 100 personoj. Sed alemenaŭ ĝi estis parto de la ejo mem kaj ne longe for kiel jam okazis dum aliaj renkontiĝoj (kun la kutimaj logistikaj problemoj). Ofte homoj staris en la koridoro.

La trinkejo ne havis fridujon, sed tio mirinde ne ĝenis min. Cetere ekzistis fridujo por la partoprenantoj, sed ĝi ĉiam estis plenŝtopita. Tie interalie troviĝis kolekto da ĉokolado, kiun mi estis kunportinta post peto de Rusino, kiu ege ŝatis ĝin dum la post-JES-festo en Berlino. Preskaŭ ĉiun vesperon mi okazigis ĉokolado-gustumadon!

Ekzistis program(tabulo), sed okazis multaj ŝanĝoj kaj malfruiĝoj. Pri la tema programo, diskutrondoj ktp. Mi kaptis nenion kaj se okazis lingvokurso de la ukraina, mi maltrafis ĝin. Libroservon mi ne vidis kaj ankaŭ ne ion pri noktaj filmoj. La gufujo okazis en aparta angulo, kiu tamen ne estis komplete ŝirmita de la enirejo. Tial ĝi estis sufiĉe brua.

Mi skribis pri multaj negativaj aferoj. Tamen la IJK por mi mem estis bonega. La unua kialo estis la Ukrainaj ĉarmulinoj! Estis vere nekredeble, kiom multaj belulinoj ekzistas en tiu lando! La dua kialo estis la personaj kontaktoj. Mi revidis tiom multajn geamikojn kaj ekkonis tiom multajn homojn.

La tria kialo estis la muzika programo, kiu similis al malgranda Kultura Esperanto-Festivalo (KEF). Mi eĉ ne sukcesis ĉeesti ĉies koncerton, ĉar la salono estis tiom plena (kaj baldaŭ similis al saŭno). Sed kiel mi jam skribis, eblis aŭskulti ankaŭ en la koridoro kaj la trinkejo estis tuj apude. Tiel mi maltrafis la muzikadon de Mikaelo Bronŝtejn, Martin Strid kaj Helena Melnikova. Paŭlo Moĵajev ludis sole kaj kun iu alia. Krome koncertis Ĵomart kaj Nataŝa. JoMo koncertis denove nur unu monaton post la Germana Esperanto-Kongreso en Münster. La sekva video bonege redonas la etoson kaj oni bone vidas la dancantan publikon.

JoMo dum IJK 2011

Tiom densa estis la muzika programo, ke ekzemple por Inicialoj DC restis nur loka en la adiaŭa koncerto. Sed pri ĝi mi skribos ankoraŭ poste pli detale.

La Pafklik’ aŭ pli precize Platano denove aperis sursceneje kaj mi asistis lin kiel jam dum la 2a JES. Krome lin subtenis Oskana Mirgorodska, bonega kantistino. En la sekvaj du videoj ankaŭ mi spekteblas (en la dua tute maldesktre).

Platano dum IJK 2011

Platano kaj Oksana dum IJK 2011

Pri la aliaj muzikaj programeroj mi skribos alian fojon. Ankoraŭ sekvos rakontoj pri kelkaj kulminoj!

En la verda Ukrainio

Post la anonco, finfine skribi pri la Esperanto-renkontiĝoj de 2011 kaj 2012, kiujn mi vizitis, nun venis la tempo por la 67a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kievo, ĉefurbo de Ukrainujo, kiu okazis inter la 14a kaj 21a de julio 2011. Mi jam skribis pri mia aliĝo dum la 2a JES en Burg (Spreewald) kaj la antaŭĝojo. Fakte pri mia antaŭa IJK en 2009 mi verkis tutan serion da enskriboj (unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep).

Kontraŭ la kutimo mi unue mencias aliajn fontojn, kiuj pritraktas la kongreson. Mi havas kialon por tio, kiun mi mencios poste.

IJK-artikoloj:

fotoj:

Kiel jam konstateblas el la titoloj de la artikoloj, la IJK en Kievo vekis tre malsimilan eĥon inter la partoprenantoj. Kelkaj veteranoj grumblis, dum – sufiĉe mirinde laŭ mi – precipe novuloj reagis entuziasme. Aliaj taksis ion mezan inter tiuj du ekstremoj.

Kompreneble mi havas mian propran vidpunkton, sed unue mi volis montri la diversecon de la opinioj. Mi komprenas, kial kelkaj venis al siaj personaj konkludoj kaj eĉ pensas, ke ĉiuj tiuj raportoj povas esti samtempe ĝustaj. Forte dependas de la propraj spertoj dum la semajno (kaj de la antaŭaj atendoj), ĉu la IJK estis seniluziiĝo, en ordo aŭ eĉ brila.

Ĉion tion dirinte, mi aŭdacas mencii la fuŝaĵojn, kiuj okazis, sen ke ili ruinigis aŭ malbonigis mian feriumadon. La Loka Kongresa Komitato (LKK) konsistis el entuziasmaj, sed malspertaj aktivuloj. Du semajnojn antaŭ la IJK la ĉefa organizanto grave malsaniĝis kaj devis resti en malsanulejo. Eble iu organiza teamo de veteranoj povintus bone solvi tiun situacion, sed ĉifoje nenio eblis sen la ĉefo, de kiu dependis multaj netrejnitaj organizantoj. Tio estis la ĉefa kaŭzo por kelkaj surlokaj problemoj. Tute kontraŭe, anticipe ĉio funkciis bone kaj mi ĉiam ricevis rapidan reagon al miaj retmesaĝoj.

En la 2a informilo mankis la adreso de la ejo skribita en la ukraina. Por kio oni bezonas tion, se la organizantoj promesis en la sama informilo atendon ĉe la flughaveno kaj akompanon ĝis la ejo? Ĉar tiu atendado ne okazis, kiel mi eltrovis nur surloke. Aldone oni avertis eksterlandanojn pri teruraj taksioprezoj al la urbo (kaj tiu averto kutime validas en aliaj landoj). Poste montriĝis, ke ekzistas fiksa maksimuma prezo de 25 EUR, kaj pro la distanco inter la flughaveno Borispil kaj Kievo, tio estas tute akceptebla sumo.

Sed tion tiam mi ne sciis kaj mi estis en fremda lando, armita nur per esperantlingva adreso kaj libro pri la ukraina. Mi decidis unue trinki kafon en la flughavena kafejo por malgrandigi monbileton. Tie mi renkontis du Daninojn, kiuj intencis pasigi unu nokton en Kievo kaj pluflugi al Tajlando la sekvan tagon. Ili havis eĉ pli grandan problemon ol mi: Ilia kreditkarto estis barita dum 24 horoj (aŭ unu tago, ili ne sciis) kaj ili havis neniom da loka mono. La lastan ili elspezis por unu plado, kiun ili devis duonigi. Tial ili ne povis veturi al la urbocentro al la rezervita hotelo. Sen ia helpo, ili devintus pasigi preskaŭ unu tagon sen trinkaĵoj kaj akvo en varmega flughaveno. Kompreneble mi ne povis lasi tion tiel. Mi jam alvenis unu tagon pli frue kaj do sciis, ke en la IJK-ejo estis ankoraŭ multaj liberaj lokoj. Krome laŭ mia kalkulo la tuta veturado kaj tranoktado ne kostus pli ol 18 EUR por ambaŭ entute. Tiun sumon mi povus senprobleme aŭ antaŭpagi por ili kaj poste rericevi aŭ simple donaci al ili.

Jen kiel malbona situacio gvidis al tio, ke mi povis montri min kiel kavaliero. Pro tio, ke la du Daninoj estis elĉerpitaj kaj iom timemaj, mi tute forgesis pri mia propra malcerteco, kaj utiligis unuopajn frazojn el mia libro kun la vojopriskribo en la dua informilo. Unue ni prenis buson ĝis la centra stacidomo, poste metroon. Tiam ni devintus preni buson, sed jam estis sufiĉe malfrue vespere, kaj tiuj linioj ne plu funkciis. Sed tiam min trafis la bonŝanco de la diligentulo: Iu Ukrainano alparolis nin en sufiĉe bona angla. Li estis studento kaj organizis por ni taksion, anticipe konsentante pri la prezo (kiu estis ege malalta por mi). La du Daninoj timis konfidi sin al taksioŝoforo, sed kiam mi vidis la grandan ŝildon de la vendejocentro „Magellan“, mi povis konfirmi al ili, ke ni estis sur la ĝusta vojo, ĉar mi memoris tion de la 2a informilo. Kiam ni alvenis en iu malhela strato, mi kapablis legi la ŝildon, ĉar mi konas la cirilan alfabeton kaj iomete regas la rusan, kiu estas sufiĉe parenca al la ukraina. Nun necesis ankoraŭ iri 200 metrojn tra duonmalhela vojo al la domo. Sed kiam ni estis tie, mi tuj rekonis la konstruaĵon, ĉar mi estis jam vidinta fotojn de ĝi en la interreto. Aliaj personoj, kiuj jam estis vojaĝintaj pli frue tien, publikigis ilin. Tiam mi estis absolute certa, ke ni estis ĉe la ĝusta loko, kaj kiam oni malŝlosis la pordon por enlasi nin, unu el la unuaj personoj, kiujn mi renkontis, estis Stephan Schneider! Kompreneble mi havis bonegan humuron tiam kaj rapide organizis tranokteblon por la Daninoj. Ili estis ege ĝojaj! Komune ni iris al la ĉambro, kie ŝajne kolektiĝis la partoprenantoj, kiuj jam ĉeestis. Estis ĉambro 305, tre proksima al mia propra ĉambro. Kiam ni eniris, mi prezentis la du Daninojn kaj petis de la aliaj komprenon por tio, ke ili ne parolas Esperanton. Tio tute ne estis problemo, ĉiuj reagis ege afable kaj ni pasigis agrablan vesperon (aŭ pli bone, fruan nokton). Mi sentis min kiel la heroo de la tago.

La sekvan matenon la Daninoj kaj mi iris al la direkto de Magellan ĉar survoje laŭdire troviĝis bankaŭtomato. Nun la kreditkarto denove funkciis, ili povis repagi la monon al mi kaj de Magellan prenis taksion al la flughaveno.

Dum la unua oficiala tago de la IJK okazis solena malfermo en la urbocentro. Por tio necesis longa veturado al la urbo kaj atendado. (Aliflanke tio samtempe signifis, ke la organizantoj sukcesis eviti la kutiman „fuĝadon“ de partoprenantoj el la ejo, kiu kutime okazas, kiam kongreso gastiĝas en granda urbo. Oni povas havi aŭ facile akireblan urbon aŭ lokon, kies ĉirkaŭo ne logas la homojn for. Jen regulo el malnova TEJO-manlibro pri organizanto de IJK.) En Kievo atendis nin bonega koncerta serio. Interalie unu grupo ludis muzikon el la filmo Piratoj de la Karibo: La malbeno de la Nigra Perlo. Unu muzikisto ludis gigantan basbalalajkon. Kompreneble tio memorigis min pri la koncerto de Katzenjammer el Norvegujo, kiun mi ĉeestis en majo! Unu kantistino prezentis kanton pri sia hejmlando Ulkrainujo en Esperanto. Ŝi estis Oksana Mirgorodska, kiun mi konas jam de la IJS 2006!

La nacia televido filmis nin. Jen la raporto (kun mi inter 1:40 kaj 1:42):

raporto de Ukraina televido pri IJK 2011 en Kievo

Sed tio nur estis parto de la miaj unuaj du tagoj en Ukrainujo. La reston mi skribos poste, ĉar tiu ĉi enskribo jam iĝis sufiĉe longa.

Hej, hej, vi la nizoj

Nuntempe miaj pensoj ofte iras al la 67a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kievo, Ukrainujo. Mi aliĝis dum la silvestra balo, de la 2a JES, duonan horon antaŭ la nova jaro en Ukrainujo. Ankaŭ miaj spertoj en la diskoteko kontribuas al tio, ke mi ofte pensas pri Ukrainujo.

La plej bona kanto por tiaj momentoj estas Hej la nizoj de JoMo, kiun La Kuracistoj ofte ludas dum koncertoj, ekzemple dum la jarŝanĝiĝo. Ĝi estas la plej bona kanto de la “verda albumo” de JoMo. Mi ankoraŭ bone memoras, kiel mi aŭskultis ĝin, dum ni veturis tra neĝkovritaj stratoj en Rotenburg/Wümme dum la Internacia Seminario en 2001/02.

Mi trovis multegajn versiojn de tiu kanto, kiu estas origine en la pola, en la reto. Jen tri, kiuj aparte plaĉas al mi:

Hej Sokoly
tradicia versio – tre simila al tiu de JoMo

voĉa versio – tre melodia, plena sono

Гей, Соколи (en la ukraina!)

Kiam Susannah ploras

Feliĉa, veturi hejmen mi estis post la Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Rijeka en 1998. Necesus longa enskribo por detale analizi kaj klarigi tion, diversaj kialoj kontribuis al tio.

Unu vere teruran aferon mi ankoraŭ bone memoras, nome la diskotekon. Ĝi estis longe for de la kongresejo. Necesis 15-minuta piediro por atingi la medicinan fakultaton de la universitato, kie ĝi okazis. Estis malmulta spaco por danci en la ĉambro, tiel ke la plej multaj homoj restis ekstere kaj tie trinkis ion. La lokaj diskĵokeoj reagis aparte malamike al mi, sen ke mi komprenis, pro kio. Ĉiel ajn mi sukcesis DĴumi kaj eĉ pli ofte DĴ Nucki.

Sed kiam Kroata DĴ elektis la muzikon, oni povis veti je tiuj tri kantoj:

  1. Nek: Laura non c’è
  2. Linden Espen: When Susannah Cries
  3. Natalie Imbruglia: Torn

Dum la fino de la due menciita kanto eksonis, oni jam povis veti ke liaj amikoj starus sur la dancejo kaj krius: “We want Tom! We want Tom!” (“Ni volas Tom! Ni volas Tom!”) Kompreneble temis pri “Torn”, sed ili ĉiel ajn ne atentis pri detaloj. Ankoraŭ jarojn poste amikoj kaj mi parodiis tion. Kaj kiam mi surmetis unu kanton el tiuj tri, tuj sekvis iu alludo pri tiu IJK en Rijeka. La tri muzikaĵoj por ĉiam estos ligitaj al tiu somero en Kroatujo.

Nek: Laura non c’è

Linden Espen: When Susannah Cries

Natalie Imbruglia: Torn

Alia fuŝaĵo estis, ke la Kroataj DĴj preskaŭ neniun (alian) kanton aŭskultigis komplete. Dum la Germana kartludo “Doppelkopf”, la esprimo “Kroata DĴ” iĝis sinonimo por la situacio kiam neniu rondo de malatutoj iras ĝis la fino. Krome mia bona amiko Till kaj mi enkondukis la novan vorton “rijeka” por renkontiĝo “kun bona vespera sed malbone organizita nokta programo“, kiel ni skribis en la Blinda Gardisto, la oficiala murgazeto de la Internacia Seminario (IS).

Negativa kulmino de la diskejo estis, ke la “La Bamba”-kasedo de DĴ Nucki malaperis. Sed pri tio indas verki apartan enskribon.

Ne ekzistas libereco

Mia Libereco-serio atingas sian finon. Por la lasta enskribo por ĉi tiu jaro mi havas ankoraŭ pintan kontribuon. La 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec havis la temon „Libereco“. Mi aŭskultis prelegon de Joop Kiefte pri „libera muziko“. Tio instigis min, pripensi enŝutadon de mia muziko al TTT-ejo, kie homoj povas libere elŝuti ĝin kaj pluuzi kaj eĉ eldoni ĝin kontraŭ pago.

Jam dum silvestro mi eksciis, kio estos la tema programo de la IJK. Tial mi havis tempon prepariĝi. Tiu tuta parolado pri libereco memorigis min pri projekto, kiu estis dormanta dum kvar jaroj. Dum la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) 2005 en Helsinko mi estis notinta kelkajn kantoideojn. Mi estis farinta ankaŭ farinta noticojn rilate al la melodio, tute nekutima por mi. Unu kantoideo estis pri libereco. Kio povus esti pli trafa ol IJK en Liberec kun la temo „Libereco“? Mi finverkis la kanton kaj prezentis ĝin kun Sebastian dum la internacia vespero. Kelkaj teknikaj problemoj iomete malhelpis, tamen la reago de la publiko estis tre pozitiva. Estas la unua propra kanto de la Kuracistoj!

Mi metis la plej gravajn informojn al la TTT-ejo www.kuracistoj.de. Tie tamen nuntempe estas ĉefe kruda versio de la enhavo sciinda.

La Kuracistoj: Al la liberec’
foto de la unua prezentado
paĝo kun MP3-dosiero
paĝo kun FLAC-dosiero – libera (!) formato
paĝo kun PDF-dosiero – teksto kaj akordoj
La surbendigo estas de la unua prezentado. En la mezo estas paŭzo, ĉar mi kombinis du videojn.

Intertempe ne nur la Kuracistoj prezentas kantojn de „Die Ärzte“ en Esperanto. Ankaŭ Stephan Schneider adaptis resp. tradukis du kantojn:

Stephan Schneider: “Esperanto ‘stas” (originalo: “Punk ist…”)

Stephan Schneider: “Filo” (originalo: „Junge“)

Nenio pli prezas al la liberec’

La 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec kompreneble havis diskejon. Dum du noktoj, estis mia vico dancigi la homojn. Estis la unua fojo, ke mi ne kunportis diskojn, sed komputilon. (La tuta rakonto malantaŭ meritas propran enskribon.) Mi aparte ŝatis, kiom bone funkciis la interkonsento kun DĴ Leo. Tio memorigis min pri miaj plej oraj tempoj kiel DĴ dum la Internacia Seminario (IS) en 1999/2000. Eĉ estis fridujo tie kun kolao kaj bieroj nur por la diskĵokeo.

Sed por ke diskoteko estu sukcesa, necesas trafi la guston de la homoj. Feliĉe kelkaj Rusinoj donis al mi kelkajn bonajn konsilojn por dancigi siajn samlandanojn – kaj tiel ankaŭ la reston de la publiko. Mi notis sur papero la sekvajn kantojn:

DJ Smash: Moscow Never Sleeps
DJ Smash: Волна (DJ Antoine & Yoko Remix Video Edit)
Банд’Эрос: Не зарекайся
Банд’Эрос: Адёс (aŭ ĉu Адиос?) – ĉiel ajn mia somera kanto
Basshunter: Russia privet
Дискотека Авария: Малинки (vidu www.malinki-malinki.ru por aŭskulti la kanton en la reto)

Mi ne surmetis ĉion el tiu listo, sed tio, kio efektive eksonis, estis sukcesa. Ankaŭ fazo kun malmola muziko kreis pozitivan eĥon. La ĉambro bedaŭrinde ne estis la plej taŭga: La bruo ĝenis homojn, kiuj volis dormi, kaj ankaŭ estis problemoj pri la najbaroj. Tial la fenestroj devis resti fermitaj, tiel ke la salono tiom varmiĝis, ke necesis fari „Tübingen-paŭzojn“ kelkfoje. Tamen mi estas kontenta pri la rezulto. Homoj bone amuziĝis – tio estas, kio gravas.

Ekzistas tre mallonga video pri la diskejo:

Pli interesa tamen estas, kion la unua Germana televido raportis pri la IJK. Necesas scii, ke Liberec troviĝas tre proksima al la Germana kaj al la Pola limoj.

La raporto aperis en la malfruaj novaĵoj „Nachtmagazin“ (nokta magazino):

La sama raporto ĉe la oficiala TTT-ejo de la televido: “Esperanto-Kongress: Lebendiges Esperanto – Weltkongress im tschechischen Liberec”.

Libereco – mi ne seniluziigos vin

Dum la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec, mi ne nur ĉeestis koncertojn de Esperanto-artistoj, kiujn mi jam konis (JoMo, Kim J. Henriksen, Tone), sed ankaŭ havis la oportunon, spekti ion novan. De Supernova el Brazilo mi ĝis nun nur konis la albumon. Kompare al la disko, vive la grupo faris multe pli bonan impreson; ĝi prezentis sin en malpli elektronike popa kaj pli peze roka sono. Du muzikistojn el la tri mi jam konis: Rogener Pavinski mi jam renkontis dum la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) 2005 en Helsinko. Leandro Souza Moreira kaj mi jam donis intervjuon al radio dum la Internacia Junulara Semajno (IJS) 2006 en Máko. Kiel mi jam menciis antaŭe, Supernova reludis malnovajn sukcesojn de aliaj Esperanto-muzikgrupoj, interalie “Liza pentras bildojn” kaj “Du homoj” de Persone. Tio aparte plaĉis al mi.

De la koncerto troveblas almenaŭ du videoj:
Supernova: Pasio en katen’

Supernova: Liza pentras bildojn

Liberigu la animon

Kadre de la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec, krom JoMo kaj Kim J. Henriksen aperis tria muzikisto plurfoje sursceneje, Tone el Brazilo. Mi renkontis lin la unuan fojon dum la Internacia Junulara Semajno (IJS) 2006. Ĉifoje li repis dum la tegmenta koncerto de JoMo, la koncerto de Supernova, dum la internacia vespero… mi eble eĉ ne memoras ĉiun okazon.

Jen du videoj faritaj antaŭ tri jaroj dum la IJS:

Esperanto estas nova kanto, IJS 2006:

“Nova Kanto” de Tone:

Li demandis min, ĉu li povas uzi mian kanton “Nokta vivo” kiel akompana muziko por sia repado. (La kanto aŭskulteblas ĉe Ipernity, tie mi ankaŭ ligas al ĉiuj enskriboj pri ĝi.) Mi jesis, ĉar la kontakto estis pozitiva kaj mi estas scivolema pri la rezulto.

Cetere kelkfoje dum la IJK okazis karaokeo en la trinkejo. Ne multo ŝanĝiĝis kompare al la pasinta fojo dum silvestro: Estis grandparte anglalingvaj kantoj kaj por ĉiu, kiu volis partopreni tion, la trinkejo ne estis elteneble brua loko. Mi kantis almenaŭ tri kantojn: “Under The Bridge” de The Red Hot Chili Peppers, “Fly Away” de Lenny Kravitz (denove – multaj el miaj unuaj elektoj montriĝis tamen ne estante en la stoko) kaj “All I Have To Do Is Dream” de The Everly Brothers.

Libereco, libereco

En la muzika programo de la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec ne nur koncertis JoMo, sed ankaŭ alia legendo de Esperanto-muziko, nome Kim J. Henriksen. Li faris koncerton sur la tegmento de la studenta hejmo kie okazis la aranĝo. Tio iĝis tute agrabla afero, precipe kiam ekis subteni lin JoMo kun gitaro, poste Sebastian (de la Kuracistoj) ĉe la elektra basgitaro kaj poste ankaŭ Emanuel ĉe la violono.

De la tegmenta koncerto ekzistas almenaŭ mallonga video en la reto:

Dum tiu vespero la vetero estis tre bona. La ĉielo estis blua. Sed dum la sekva tago okazis la Kultura kaj Lingva Festivalo (KLF), subite komenciĝis terura pluvo.

Vivu vian vivon, estu libera

Dum la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec okazis pluraj koncertoj. Tiun de Pech mi jam menciis hieraŭ. Unu etosa kulmino certe estis la multlingva koncerto de JoMo sur la merkata placo de Liberec. Li kantis en dekoj da lingvoj. Nur malhelpis je la fino la paso de la tempo – je malfrua horo finiĝis la permeso koncerti tie. Alvenis multaj lokaj personoj, kiuj interesiĝis pri la muziko. Oni faris anoncojn en Esperanto kaj en la ĉeĥa. Krome ĉe la rando de la publiko atendis Ĉeĥoj kun faldfolioj por informado. Mi aparte memoras unu Liberecanon, kiu staris meze de la dancantaj esperantistoj kaj estis tute bonhumura.

En la reto mi trovis du videojn pri tiu koncerto. En unu JoMo kantas en la hispana en la alia en la ukraina kun akompano de Kim.

La Kultura kaj Lingva Festivalo (KLF) okazis dum alia tago je la sama loko. Ankaŭ tiam interalie JoMo kantis.