Monataj arkivoj: Majo 2014

?ar la sento brulas sur la ha?to

Hiera? mi – kiel ofte dum la pasintaj jaroj – skribis, ke mi malofte sukcesas blogi nuntempe. Tio fakte havas pli bonan kialon ol anta?e: Al la germanlingva recenzoblogo Kunar rezensiert aldini?is plia: kunar.wordpress.com. Tie mi rakontas en la germana pri la unujara pa?zo de la laboro, kiun mi prenis. Mi pensas, ke tio estas la ?usta reago al mia ?enerala malkontenteco pri mia vivo.

?iel ajn tio estas multe pli bona ol la plej multaj aferoj, kiujn mi skribis ?i tie iam ajn. Mi nur memorigu pri mia socia nekredo (anta? na? jaroj), la konstato, ke mi neniam estos akceptita (anta? ok jaroj) a? la sento “preska? ?ajnas tro malfrue por turni?i” (anta? tri jaroj) kaj la impreso, esti perdita viro (anta? unu jaro). Miaj ?eneralaj celoj por tiu jaro estas sano, voja?ado kaj muzikado. Sed mi anka? retrovis sa?an penson, kiu bone redonas mian nuntempan impreson de la vivo.

Por citi min mem:

Mi ?iam pensis, ke mi estas plej forta, kiam mi estas kune kun virino. Nun mi eltrovis, ke ekzistas e? pli supera stato al tio: esti en harmonio kun mi mem post kiam mi bilancigis mian pasintecon, tiel ke mi tute ne dependas de tio, ?u mi nun havas koramikinon a? ne.

Sed nun iom da muzika enhavo: Finfine mi ekuzis mian Youtube-konton por publikigi du memfaritajn videojn. Fakte mi ankora? tute ne skribis pri la ukulelo, la muzikilo, kiu ekde pasinta julio kaptis mian atenton.

Anstata?e mi aldonu unu belan videon (el multaj, kiujn mi trovis). Dum la teksto “Denn das Gefühl brennt auf der Haut noch so wie früher und so vertraut” (“?ar la sento brulas sur la ha?to same kiel anta?e kaj same konate”), la kantado ege tu?as mian koron.

Anna Depenbusch: Sommer aus Papier

Fakte tiu versio nur kun ukulelo kaj kantado multe pli pla?as al mi ol tiu de la disko. Virina kantado kaj soprana ukulelo bone harmonias, dum la albuma versio ?ajnas iom tro artefarita, troproduktita al mi.

E? pli bona ol la vera afero

Anta? 11 jaroj mi komencis blogi, sed ?ajne la aktiveco venis al preska? kompleta halto. A? mi vivas, a? mi blogas pri la vivo. Tamen ?uste relegi la malnovajn enskribojn ege helpas al mi rememori, kie mi estis – kaj kie mi estas nun.

Multaj diskoj kaj muzikaj aktivecoj ankora? atendas mencion. Kaj hodia? estas tradicia tago por skribi pri U2. Anta? du jaroj mi skribis pri la B-flankoj de “La plej bonaj kantoj 1980-1990” kaj samtempe anoncis, ke mi skribos pri la B-flankoj 1990-2000. Tiu momento venis nun.

Jam pli frue mi menciis, ke interesaj B-flankoj de U2-disketoj facile trovus lokon sur alternativa versio de All That You Can’t Leave Behind. La plej elstara ekzemplo estas “Summer Rain”, kiu feli?e anka? trovi?as sur la kolekto de B-flankoj, kiu estas parto de la luksa eldono de “La plej bonaj kantoj 1990-2000”.

Interesa kanto anka? estas la origina roka versio de “Electrical Storm“. Jam dum la unuaj tagoj de mia taglibro, mi la?dis la kontribuon de William Orbit al la versio, kiun mi konis unue. La sama kanto en rokmuzika vesto pli sonas kiel U2, sed samtempe ne tiom elstaras, kvankam ?i restas solida kontribuo al la disko (kaj la sola nova kanto).

“Mysterious Ways (Solar Plexus Club Mix)” ?ajne ne tro diversas de la origina versio. ?efe percepteblas aldono de druma sampla?o, tamen la rezulto pli restas en mia orelo ol la originalo.

En la 1990aj jaroj, U2 havis eksperimenteman, elektronikan fazon, kiu ne gvidis al tre kontentigaj rezultoj. Fakte por la kompilo, ili refaris plurajn kantojn el tiu tempo. La B-flankoj enhavas kelkajn alternativajn miksojn de la kantoj. Mi fakte tre ?atas “Even Better Than The Real Thing (The Perfecto Mix)” kaj “Discothèque (Hexidecimal Mix)”.

La vera perlo de la disko tamen estas “Salomé (Zooromancer Remix)”, tute neeldonita kanto ?is nun! Anka? ?i estas elektronika kaj sonas kiel ha?zo en la 1990aj jaroj (kio ?i efektive anka? estas). Sufi?e interese, a?di la vo?on de Bono kongrui tre bone al la elektronika muziko.

Mi estas krip’

Mia raporto pri la Internacia Junulara Festivalo (IJF) 2013 estas preska? kompleta, tamen mankas ankora? la partoj, kiuj por mi estas tre gravaj: Diskoteko kaj propra muzika aktiveco.

La diskejo funkciis dum kelkaj noktoj. Muzikon mi jam surmetis ?enerale dum la festivalo, poste mi funkciigis diskotekon kun la teknika?oj de la Itala muzikgrupo. Post kiam ili foriris, mankis la?tparoliloj, kaj eblis konekti mian komputilon al speciala la?tparolilo nur pro kablo trovita hazarde dum la lasta vespero. Tion necesas solvi pli bone estonte. La Slovakinoj donis al mi muzikon, kiun mi povis bone uzi. Kun granda ?ojo mi konstatis, ke niaj muzikkolektoj enhavas multajn komunajn kantojn.

Dum la semajno mi havis interesan paroladon kun Giorgio Silfer. Interalie, li aktive demandis min pri mia opinio rilate al Esperanto-muziko kaj pri tiu ?i taglibro.

La internacia vespero ne povintus okazi sen Youtube kaj mia komputilo. Ro?jo kaj Agata kantis “Krip'”, fre?an tradukon de la kanto “Creep” de Radiohead. La VIPoj prezentis la kanton “Esperanto-tragedio”, origine “Bohemian Rhapsody” de Queen. La ideon por tiu kantoteskto ni jam havis dum la vespero en trinkejo en Berlino post la JES. Agata kaj mi kantis Junaj idealistoj de Dolchamar. Kaj sole mi prezentis “Hej, malfeli?o”, Esperanto-parodio de “Macarena”. La ideo al tiu teksto venis al mi dum la koncerto de Gijom kadre de la KKPS.

IJF 2013 Kapoera Salsa Kanto (la VIPoj aperas ekde 2:50)

Unu tre agrabla nova?o: La organizantoj jam anoncis la lokon de la sekva IJF dum la internacia vespero! ?i estos en Sardujo. Tie mi same ankora? ne estis – kaj ege interesa loko!

Resume tiu IJF estis bonega renkonti?o. La organizantoj faris multegajn aferojn ?uste, kiuj en la pasinteco beda?rinde ofte estis kialo por kritiko. Kun tia kvalito, la Internacia Junulara Festivalo meritas pli multajn partoprenantojn.

utilaj ligoj: