Monataj arkivoj: Decembro 2011

Unu belan tagon

Hiera? mi menciis, ke okazis – malgra? ?io – kelkaj bonaj ?an?oj en mia vivo. Unu grava (el artista vidpunkto) estas, ke mi finfine sukcesis ordigi mian sampla?okolekton! Tasko titana, por kiu mi bezonis monatojn (kaj paciencon kaj bonan memorkapablon). La ?efa dilemo konsistas el tio, ke diversaj diskoj kun sampla?oj havas parte la saman enhavon – kaj parte la enhavoj de du diskoj kompletigas unu la alian, tiel ke prefere ?io estu kune. Aliokaze oni ?iam riskas forgesi pri tio – a? akcidente reuzi sampla?ojn, kiuj jam trovi?as en finita verko.

Mi komencis la ordigon de la sampla?okolekto jam fine de 2010, kopiante kelkajn diskojn al mia portebla komputilo. Tio jam montris la utilon, ?ar mi muzikis per tiuj sampla?oj en mia hotel?ambro en Berlino, kie mi tranoktis post la Junulara E-Semajno en Burg (Spreewald). Estis ege praktike, simple prilabori kelkajn projektojn. Survoje ofte venas bonaj ideoj, kaj se oni devas elspezi la penon fiksi ilin unue skribe, kaj poste hejme provi memori ?ion la? noticoj faritaj haste, evidente la tuta spontanea spirito perdi?as.

Kompreneble mi ?iam povus i?i viktimo de tio, nur krei duonpretajn verkojn kaj neniam fini ion. Tamen la rikolto en 2011 estis bona: ?uste pro tiu nova oportuna maniero verki, mi finis du muzika?ojn fine de la jaro. (Oni komparu tion al la unu peco en 2010! Kaj en 2009 kaj 2008, mi ne estis pli kreiva.) ?io ?ajne okazis tre senstre?e; mi povis uzi ?iujn kvin liberajn kaj inspirajn minutojn, kiujn mi havis. Tio tre memorigas min pri la unuaj verkojaroj (1997-1999), dum kiuj mi finis multe pli ol poste. Fakte estis la terura baraktado per dekoj da kompaktdiskoj, kiu pli kaj pli retenis min.

Ankora? necesas ordigi ?iujn komencitajn verkojn. Sed jam nun la verkado de samplobazita muziko denove servas kiel metodo, malstre?i?i – kaj tio estis la origina celo, krom esti kreiva.

Kelkfoje dum la jaro mi jam stumblis preter Soundcloud. Tri ekzemploj estas remikso-konkurso de Maps & Atlases, Soulman Seether kaj lia kanto pri Münster kaj kolekto de nr-o-1-sukcesoj el Usono. Mi tre ?atas la eblon, komenti verkojn. Pro tio mi decidis nun mem elprovi tion kaj registri?is. Jen miaj du plej novaj kantoj:

Urbo dum nokto by D? Kunar

Urbo dum tago by D? Kunar

Jen sezono de mallum’ kaj malfeli?’

Pasintan fojon, kiam mi skribis, ke mi longe nenion skribis, mi ne imagis, ke da?ros ?is preska? la fino de la jaro ?is mi denove sukcesos. Je la unua rigardo, aferoj ?ajnas samaj kiel anta? unu jaro.

Sed intertempe multo okazis kaj pri granda parto de tio mi povas esti feli?a, se ankora? ne kontenta. Mia humuro nuntempe ?an?i?as ofte kaj dum kelkaj situacioj mi ne scias, kiel plej bone uzi la forton, kiu venas kun la ?agreno. Do evidente mi sentas min denove kiel junulo (en negativa senco)! Tamen pli bone esti duontempe bonhumura ol tuttempe malbonhumura.

Hodia? estas la plej mallonga tago de la jaro. Kelkaj homoj jam diris al mi, kiom negative tio influas ilian humuron, kaj kiom ili sopiras pri pli longaj tagoj denove. Tamen mi memoras multe pli malsekajn, malvarmajn vintrojn, kaj estas dankema pro la nuntempa vetero.

Krome tio estas ideala okazo por denove legi librojn, spekti filmojn kaj a?skulti diskojn. Ne bezonatas iu stulta kialo por resti en la domo.

Sed se mi jam mencias la vintron, tiam ne manku filmo. “La sentimaj vampiro-mortigantoj” (a? “Danco de la vampiroj”), majstra verko de Roman Polanski el la jaro 1967, bonege kongruas al la sezono. La muziko de Krzysztof Komeda ?iam impresis min.

La ?efa temo:

En la filmo la ?efa vampiro cetere parolas unufoje pri la longaj malhelaj vintraj noktoj, kiujn oni plenigas per altnivela babilado. Etosa kulmino sendube estas la menueto, dum kiu dancas homoj meze de dekoj da malicaj vampiroj.