Kontakto

Gunnar Fischer
Dokter van Dorstenstraat 43
NL – 2132 JS Hoofddorp
Nederlando

retpo?te: Gunnar.Fischer (?e) esperanto.de . Se mi ne respondas, eble la servilo ne funkcias kaj la mesa?o perdi?is. Tiam bonvolu komenti enskribon por atentigi min.

Esperanto-artisto kaj D? / Esperantokünstler und DJ / Esperanto artist and DJ.

[en] English: languages: German, Esperanto (both mother tongues), English, Italian, (little) French. My music diary is mainly in Esperanto.
[de] Deutsch: Sprachen: Deutsch, Esperanto (beides Muttersprachen), Englisch, Italienisch, (wenig) Französisch. Mein Musiktagebuch ist hauptsächlich auf Esperanto.
Einträge auf Deutsch: “Wir können ja Freunde bleiben“, “39°“, “Die Band“, “The Lasting Power“, “Hastings 1066“, “????? ? ????????“, “Miles High“, “???????“, “Two Feet Tall“, “Rockin’ The Shire“. (Rezensionen).
[eo] Esperanto: lingvoj: germana, Esperanto (amba? gepatraj), angla, itala, (iom da) franca. Mia muzika taglibro estas ?efe en Esperanto.
rekomendo: artikolo pri kvin receptoj kontra? la post-Esperanto-renkonti?o-sindromo (PERS).