Arkivoj de etikedoj: stella splendens

Brilanta stelo sur la monto, kiel sunradio

Nenio nova povas komenci?i sen foje fini ion. Hodia? estas mia 33a naski?tago kaj mi estas pli feli?a kaj trankvila ol dum ?iuj anta?aj jaroj, kiam mi skribis mian muzikan taglibron. Mi uzas tiun okazon por finfine fermi la taglibron ?i tie. ?in mi da?rigos sub la nova adreso www.kunar.eu/taglibro. Teknike ankora? ne ?io pretas, sed gravas meti finan punkton ?e kunar.livejournal.com.

Unu kanto aparte akompanis min dum la pasintaj monatoj: Stella Splendens. Pri ?i indos skribi pli detale alian fojon. Nun mi prezentu du videojn, kiuj pla?as al mi:

La versio de Jordi Savall ravas kaj gajigas min ?iufoje, kiam mi a?skultas ?in.


?atanto de mezepoka muziko lerte kunmetis multajn diversajn surbendigojn de la kanto. En la informoj li mencias ?iujn artistojn, albumojn kaj aperojarojn. La spacaj fotoj donas bonegan akompanon al la muziko!

?is relego kaj reskribo ?e www.kunar.eu/taglibro!