Arkivoj de etikedoj: qntal

?iuj metiistoj dankas ?i tie

Mi intencis skribi pli detale pri la diskoj, kiujn mi ekkonis tra la radio kun bona muziko. La unua grupo nomi?as Qntal.

Kio tuj ravis min, estis la nekutima stilo: Estas mikso el Germana mezepoka metalroko kaj elektronika muziko.

La instrumentoj memorigas pri grupoj el Germanujo, kiuj kombinas rokmuzikon kaj malnovajn instrumentojn, la opera kantistino pri Nightwish. La forta ritmo pensigas pri The Prodigy, la melodiaj, melankoliaj partoj ekzemple pri Wolfsheim.

La disko Illuminate fakte ne estas vera albumo, sed kunmeto de du disketoj kun pliaj kantoj. Mi a?etis ?in pro la kanto Stella splendens – pri kiu mi ja same promesis skribi pli detale aliajn fojon. ?i estis ?uste tiu, tra kiu mi ekkonis la grupon.

La muzika?o trovi?as en la tielnomata “Ru?a Libro de Montserrat” (Llibre Vermell de Montserrat) el Katalunujo, kiu datas el la jaro 1399. Tra la Vikipedio mi eksciis pri PDF-dosiero kun notoj, tekstoj kaj germanlingvaj tradukoj. La teksto cetere estas kristana. Origine tiu kantokolekto servis al pilgrimantoj.

“Stella splendens” de Qntal ta?gas por freneza dancado en klubo. Sur “Illuminate” trovi?as alternative versio sen forta ritmo sub la titolo “El Sendero Hacia Monserrat”. Mi povas oftege a?skulti la muzikon – ?i ?iam ravas min denove.

Qntal: Stella splendens

Mi estas la viro de mil a?oj

Mi jam menciis, ke mia amiko kun la multaj diskoj kaj la propra studio faras radion. Interesa elsendo de li estas Sphärentanz (“sfera danco”). ?iun unuan mardon en la monato inter la 22a kaj noktomezo (la? Germana tempo) ?i eksonas kadre de www.rockradio.de.

Foje okazas subita rea?skulto de kanto, kiun mi jam konas delonge – ekzemple “A Gentleman’s Excusement” de Fish, la ekskantisto de Marillion. Mia bona amiko Holger konatigis min kun tiu kanto jam anta? preska? dek kvin jaroj! Sed anka? kantoj de Marillion mem eksonas dum la elsendo – ekzemple viva versio de “No One Can” kaj “Man Of A Thousand Faces“.

Koncerta versio de Inside de Stiltskin ege ?ojigis min. Kanto, kiun mi ekkonis, estis “Roses” de RPWL. Fakte kantas tie Ray Wilson, la kantisto de Stiltskin (kaj dum iom da tempo en Genesis).

RPWL: Roses (albumo “World Through My Eyes”)

La muzika elekto en tiu elsendo tre varias. Principe temas pri muziko, kiun oni apena? a?skultus en kutima radio. Foje trovi?as tie veraj perloj. Jen kelkaj ekzemploj de grupoj, kiujn mi ekkonis tiel kaj kies albumojn mi a?etis poste (a? ricevis kiel donacon): Qntal (bonega versio de Stella splendens), Toeppel Butera (germanlingva mondmuziko), Barry Hay (grandioza reludversio de “The Power Of Love”, origine de Huey Lewis and the News), kaj Randale (punkroka infanomuziko). Certe indos alifoje skribi pri detale pri tiuj albumoj.