Arkivoj de etikedoj: komputilaj ludoj

?is ni kune ekrigardos la viza?on de la sun’

Morga? estos la plej mallonga tago de la jaro en mia hejmo. (Kutime jam estas dum la 21a de decembro, tamen ?ifoje ne.) Sed la suno certe iam revenos! Sunon kun simpatia viza?o mi trovis en komputila ludo ?ijare.

Mia bona amiko Till vizitis min kelkajn tagojn anta? pasko. Li donacis al mi la komputilan ludon “Plants vs. Zombies”. Kvankam mi ne tro ?atas modernajn ludojn, foje ekzistas esceptoj.

“Plants vs. Zombies” mi ludis dum unu semajnfino intense, poste dum vesperoj kaj e? pli poste foje. Entute da?ris kelkajn monatojn, ?is mi vere finis ?iun parton, sed la bazon mi sukcesis fari ene de kelkaj tagoj. Kelkajn bildojn mi aldonis al la vikio pri la ludo. Tie mi anka? trovis la sekvan muzikvideon:

?enerale la muziko de la ludo, kiu estas sufi?e diversa de la supra kanto, tre pla?as al mi. La instrumentaj muzika?oj neniam ?enas kaj ?iam agrable kontribuas al la etoso.

Mi estas roko, mi estas insulo

Ekde hodia?, la unuan fojon en mia vivo mi estas civitano de mia naski?urbo Münster. Jam pro la nova lo?ejo indis fari tiun pa?on. La fina konvinka argumento tamen estis nova impo?to kiu ekde 2011 punos ?iun, kiu nur indikas Münster kiel sian “duan lo?lokon”, per aparta impo?to. Kaj krome oni donacis DVD-n al ?iu, kiu registras sin anta? la fino de la jaro.

Krom la jam hiera? menciita komputila ludo “Drakensang”, la gazeto pri komputilaj ludoj anka? enhavis aventuran ludon “La malbono sub la suno”. En ?i oni agas kiel Hercule Poirot, la detektivo. Mi jam finis la ludon, tamen uzis tre bone faritan solvon, ?ar mi ne volis mal?pari tempon per tro da cerbumado. (Ofte tute ne klaras kie oni povas da?rigi la solvadon de puzloj.)

Ne enestas multe da muziko, sed mi sufi?e ?atas du pecojn. La unua estas la ?efa temo:

La alia kreas tre minacan, misteran etoson. ?i eksonas en kaverno. Parto de ?i a?skulteblas en traluda video de la anglalingva versio (ekde 3:00 ?is 4:13). Tiu speco de muziko tute ne estas io elstara; mi tamen ?atas, kiel oni uzas konatajn muzikajn ingrediencojn el filmoj por rekrei la impresojn en alia medio. Interese, kiel funkcias populara kulturo post kiam la konsumantoj alkutimi?is al certaj elementoj.

Farbo falas de plafono

Mi havas novan lo?ejon. Ekde hodia? mi oficiale tie lo?as, ?ar la kontrakto ekde tiam validas. Hodia? okazis la transdonado de la ?losiloj.

Kial mi entute transloki?is? ?u mi ne estis sufi?e entuziasma pri la anta?a lo?ejo? Jes, sed tio estis en 2004 (la anta??ojo jam fine de 2003), kaj ekde tiam, multaj aferoj ?an?i?is en mia vivo… foje e? tien kaj reen.

Certe necesas ankora? renovigi tiun novan lo?ejon. Sed la unua pa?o al nova (kaj pli bona) vivo estas farita!

Alia afero, kiu lastatempe ?an?i?is: Post dekjara pa?zo mi denove a?etis gazeton pri komputilaj ludoj. La kialo estis la aldonita ludo “Drakensang” – fantazia rolludo kiu bazi?as sur la sistemo “la nigra okulo”. ?i estas tre konata en Germanujo. Ankora? mi ne multe ludis sed kelkaj muzika?oj jam tre pla?as al mi. Interalie min ?iufoje ravas tiu melankolia, preska? iom reva virina kantado. Eble mi e? konas la kantistinon (ne persone, sed muzike)!

Ni faru rajdon kaj kuru kun la lupoj ĉinokte

Foje oni bezonas dek jarojn por kompreni alludon. Komence de 1997, dum la tempo kiam mi komencis verki samplobazitan muzikon, mi aĉetis la komputilan ludon Death Rally. En la ludo oni partoprenas en aŭtokonkursoj kun morale dubindaj metodoj (ekz. armiloj, sabotaĝo).

Stile kaj laŭ la perspektivo Death Rally similas al la posta verko Grand Theft Auto (GTA) el la jaro 1999. La vizaĝoj, el kiuj oni povas elekti por sia propra konkursanto, montras influon de japanaj bildstriaj filmoj. Tio memorigas pri la karakteroj el la ludo One Must Fall 2097 (OMF 2097) el la jaro 1994.

Rilate al la muziko, teknike Death Rally montras la pasadon de la tempo: Ĝi uzas la MOD-formaton (iom simila al tiu de OMF 2097), kiu siatempe estis tre populara. Fine de la 1990aj jaroj aliaj ludoj enhavis muzikon, kiu venis kiel rektaj kompaktdiskoj titoloj (ekzemple ĉe GTA). Ekde la apero de la MP3-formato en la jaro 1997, pli kaj pli da ludas uzas tiun novan normon. Foje eĉ eblas mem enmeti siajn proprajn MP3-dosierojn.

La muziko de Death Rally montras la transiron de elektronika popmuziko al tekno. Kvankam ĝi ne tiom forte influis min kiel la muziko de One Must Fall 2097, ĝi tamen daŭre restas en mia menso.

El la 19 vojoj, unu nur aperas en la finalo. La aliaj 18 praktike konsistas el 9 paroj, ĉar ĉiam po 2 similas unu al la alia, tamen restas sufiĉe diversaj por ne aspekti kiel kopioj. Ĉiam okazas tri diversaj konkursoj. En la plej facila, oni foje veturas sur asfalta urba ŝoseo. Tion ankaŭ indikas la nomo “Suburbia”. Tiu nomo ĉiam pensigis min pri la samnoma kanto de la grupo “The Pet Shop Boys“. La alia vojo kun simila strukturo nomiĝas “West End”. Mi ĉiam pensis, ke tio estas simpla nomo de urboparto. Nur nun mi ligis ĝin al la kanto “West End Girls” de la sama muzikgrupo! Mi vere miris, ke mi pretervidis tion dum jardeko. Bone, ke mi ludis tiun ludon denove kaj tiel repensis pri la nomoj de la vojoj!