Jen nova jar’, jen nova jar’

La plej grava vespero de la 4a Junulara E-Semajno (JES) en Naumburg/Saale (Germanujo) kompreneble estis la silvestra balo. Mi jam skribis pri enkondukajn vortojn kaj pri la unuaj koncertoj, la koncerto de La Okulvitroj kaj tiu de Jonny M. Post tiu jam estis la nokto de la jar?an?i?o.

Eble mi unue perdu kelkajn ?eneralajn vortojn pri la D?j dum la tuta aran?o. Estis tre multaj kaj tre diversaj. ?eestis iu Melanie, kiu surmetis bonan elektronikan muzikon, se mi ?uste memoras. Platano a?skultigis interalie remikson de “Mr Loverman” de Shabba Ranks. Tiu kanto estis furora?o dum la Internacia Seminario (IS) en Bad Kleinen en 1992/93! Multa nostalgio alvenis…
Éric Languillat, anka? konata kiel Inicialoj DC (a? i.d.c.), estis la plej granda agrabla surprizo. Li surmetis multegajn germanlingvajn kantojn, ekzemple Kraftklub, Françoise Cactus (“Liebe zu dritt”) kaj Klee (“Gold”). Precipe la lasta bonege kongruas al lia propra muziko.

La silvestra balo havis siajn fu?etojn: Anta? noktomezo okazis neniuj klasikaj paraj dancoj. La dancokonkurso komenci?is nur post noktomezo. ?ar la trinkejo da?re funkciis en la kelo, multaj homoj post la silvestra bufedo kaj noktomezo iris tien, tiel ke la salono ne estis tiom plena kaj ne ?iuj festis en unu granda ?ambro. Anka? mi mem devas transpreni parton de la kulpo, ?ar per kelkaj muzikelektoj mi forpelis la homojn (kio mirigis min, ?ar ne estis nekutima elekto); tamen ili almena? anka? revenis.

Tamen tiuj malbona?oj ne ruinigis la ?eneralan sukceson de la vespero, kaj aliaj aferoj bone funkciis. Iam oni interrompis la diskotekon, por ke La Perdita Generacio (LPG) kantu “Jen nova jar'” (mi nur poste eksciis, ke tio estas origine kanto de ABBA kun la nomo “Happy New Year”). Kvankam mi kutime pretas veti ?iun sumon, ke tia haltigo de la diskejo detruas la etoson kaj dancemon, ?ifoje ne estis tiel. Eble pro tio, ke la preparado de LPG ne da?ris longe kaj la sono estis bona. ?iel ajn estis mia ?anco por para danco, do mi ne havas kialon por plendi.

Mi mem kvaza? komencis la muzikan parton de la vespero, ?ar mi surmetis kantojn el la filmo Stiljagi por la Moskva nova jaro (same kiel dum la 3a JES). Tio dancigis kelkajn homojn, precipe la Rusojn kompreneble, dum kelkaj kantoj. La vera diskoteko komenci?is nur iom poste.

Post miaj spertoj dum la Somera Esperanto-Studado (SES) en Nitra (Slovakujo), mi denove prepari?is (same kiel por la lasta nokto de la 2a JES). Krome miaj teknika?oj denove funckiis, male al dum la SES.

Por la nova jaro en Finnlando kaj Ukrainujo je la 23a, mi surmetis muzikon el tiuj landoj. Beda?rinde mi elektis la mal?ustan kanton por Finnlando; ?i ne estis tiom dancebla kiel tiu, kiun mi intencis. Same kiel unu jaron anta?e, ?arma Ukrainanino helpis min kun Ukraina muziko. Tio fakte ka?zis tre bonan rezulton. Anka? mia iomete tekna versio de “Hej, soko?y” kreis ?ojon ?e la dancantinoj.

La plej granda honoro por mi kompreneble estis, ke mi rajtis D?umi ?irka? noktomezo mem, same kiel kvin jarojn anta?e kaj la duan fojon entute. E? se mi anta?e iomete fu?is: ?ustatempe anta? la jar?an?i?o la granda amaso plenigis la salonon kaj mi distris ilin. Kaj kia kulmino estis, kiam mi surmetis “The Final Countdown” kaj ?iuj saltis anta? mi!

Kiel unu el la unuaj kantoj por la nova jaro, mi surmetis “First Contact” el la son?puro de la samnoma filmo. André Müller (n_true), grandega ?atanto de tiu filmo, atente a?skultis kaj iam finfine rekonis ?in. Tio estis alia persona tradicio de mi – mi faris same kun peco el la filmo “Donnie Darko” kaj elgrande en 2007/08.

La boneco de la nokto montri?as en tio, kiom longe mi festis. Mi restis veka ?is la 11a matene kune kun tri aliaj kaj partoprenis la novjaran bufedon.

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *

Anti-Spam Quiz: