Arkivoj de etikedoj: randale

Kiu estas la plej malmola leporo en la arbaro?

Mi finas mian artikolaron pri albumoj, kiujn mi ekkonis pro radio kun bona muziko. Post Qntal, Toeppel Butera kaj Barry Hay nun venis la vico de Randale, germanlingva punkrokgrupo. La speciala?o de ili konsistas en tio, ke ili faras muzikon por infanoj! La tekstoj rakontas pri bestoj en zoologia ?ardeno.

Elstaras la kanto pri la ?tonroko-leporo Harald. Kiam mi estis a?skultinta ?in, mi sciis, ke tiu grupo bonegas.

Randale: Der Hardrockhase Harald

Alia kanto, kiu tre pla?as al mi, estas “Mama Lauter” (a?skultebla ?e myspace). La titolo estas bela vortludo: ?i povas signifi “Panjo, pli la?te!” kaj (kiel mallongigo de “Mach mal lauter”) “La?tigu”. La stilo tre memorigas min pri H-Blockx.

Jam kelkfoje mi rekomendis a? a?skultigis tiun diskon al gepatroj. La reago ?iam estis: Hej, tiu infana muziko vere ne ?enas niajn orelojn, sed sonas bone!

Mi estas la viro de mil a?oj

Mi jam menciis, ke mia amiko kun la multaj diskoj kaj la propra studio faras radion. Interesa elsendo de li estas Sphärentanz (“sfera danco”). ?iun unuan mardon en la monato inter la 22a kaj noktomezo (la? Germana tempo) ?i eksonas kadre de www.rockradio.de.

Foje okazas subita rea?skulto de kanto, kiun mi jam konas delonge – ekzemple “A Gentleman’s Excusement” de Fish, la ekskantisto de Marillion. Mia bona amiko Holger konatigis min kun tiu kanto jam anta? preska? dek kvin jaroj! Sed anka? kantoj de Marillion mem eksonas dum la elsendo – ekzemple viva versio de “No One Can” kaj “Man Of A Thousand Faces“.

Koncerta versio de Inside de Stiltskin ege ?ojigis min. Kanto, kiun mi ekkonis, estis “Roses” de RPWL. Fakte kantas tie Ray Wilson, la kantisto de Stiltskin (kaj dum iom da tempo en Genesis).

RPWL: Roses (albumo “World Through My Eyes”)

La muzika elekto en tiu elsendo tre varias. Principe temas pri muziko, kiun oni apena? a?skultus en kutima radio. Foje trovi?as tie veraj perloj. Jen kelkaj ekzemploj de grupoj, kiujn mi ekkonis tiel kaj kies albumojn mi a?etis poste (a? ricevis kiel donacon): Qntal (bonega versio de Stella splendens), Toeppel Butera (germanlingva mondmuziko), Barry Hay (grandioza reludversio de “The Power Of Love”, origine de Huey Lewis and the News), kaj Randale (punkroka infanomuziko). Certe indos alifoje skribi pri detale pri tiuj albumoj.