Arkivoj de etikedoj: lena

Kolapsas tondre muroj

?ar mi jam menciis strangajn renkontojn inter rokmuziko kaj ?lagro hiera?, mi povas tu?i la temon de la hodia?a tago, nome la E?rovido-kantokonkurso. Mi ne ?iam skribas pri ?i, sed la partopreno kaj venko de Lordi en 2006 kaj tiu de Lena en 2010 meritis enskribojn. Krome poste mi eltrovis, ke la venka kanto de Ruslana en 2004 estas deca kanto por la Ukraina nova jaro.

Lordi: Hard Rock Hallelujah (2006)

Beda?rinde dum la pasintaj tagoj mi legis en la reto pri la konkurso kelkajn tre negativajn komentojn de “esperantistoj” (kiuj tamen ne regis ortografion a? n-fina?ojn – tio jam diras ?ion). Reale esperantistoj havas bonajn kialojn, ?oji pri tiu E?ropa evento. Nur unu el ili estas, ke Esperanto-artistoj jam kelkfoje aperis en ?i.

La plej konata ekzemplo estas la iama klavaristino de Dolchamar, kiu estis parto de gajninta grupo Lordi. Tio kompreneble siatempe kreis grandan intereson en Esperantujo kaj pro tio ekzistas Esperanto-traduko de la venka kanto, legebla en artikolo ?e Libera Folio. En la sama artikolo oni citas Patrik Austin, kiu bonege resumas, kial tute bonas la partopreno de Esperanto-artistoj en tiu konkurso (e? se en aliaj grupoj kaj sen kantado en Esperanto): Tio montras, ke Esperantujo havas muzikistojn, kiuj havas sukceson kaj kvaliton anka? ekster Esperantujo.

Pasintan jaron Micke Englund, la leganda gitaristo de Amplifiki, estis parto de grupo, kiu partoprenis en la Sveda nacia konkurso por la partopreno en la E?rovido. La grupo sukcesis sufi?e longe, tamen je la fino devis cedi la lokon al alia (kiu cetere gajnis poste la E?ropa konkurso).

Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern: Jag Reser Mig Igen (2012)

Pri tiu partopreno mi legis sufi?e ofte en la reto. Sed ver?ajne malpli konata estas la fakto, ke anka? la grupo Asorti el Litovujo partoprenis en sia nacia anta?konkurso! Mi trovis la videojn hazarde, kiam mi ser?is Asorti-videojn.

Sepa ir „Asorti” – „Money” (2012)

Interese estas, ke krom la drumisto estas la sama ensemblo, kiun mi estis spektinta kelkajn monatojn anta?e dum la 2a Junulara E-Semajno (JES) en Gdansko (Pollando). Tie mi anka? spertis ilin la unuan fojon kiel dancigan grupon. La funka sono en la videoj estas sufi?e konvinka, agrabla surprizo, konsiderante ke mi memoras ilin origine ?efe kiel ?lagro- kaj popmuzikistojn.

Sepa – Quit drinking! (2012)

Lena, Lena, Lena, Lena

Kio restos en memoro de la jaro 2010 rilate al muziko? En Germanujo tio certe estos la venko ?e la E?rovido-kantokonkurso. Nur unufoje anta?e la Germana kontribuo estis tiom sukcesa: En 1982, kiam Nicole kantis „Ein bisschen Frieden“ („Iom da paco“, en Esperanto surbendigita de Ralph Glomp).

Dum preska? tri jardekoj, Germanoj melankolie memoris tiun unuopan triumfon. ?iujare regis granda ?agreno, ?ar oni ne plu estis sukcesa en tiu – grandparte malserioza, malgrava – evento. Ofte rimarkebla fenomeno estis, ke oni interpretis la donitajn poentojn kiel simpatio-mezurilon de aliaj nacioj. Germanoj, kiuj ?enerale jam havas problemojn kun sia identeco, kompreneble ne povis suverene reagi al tio. La „maldankema“ eksterlando kulpis – kaj ne la Germanoj mem, kiuj ne montras bonan muzikguston, kvankam sendube ekzistas bona germanlingva muziko.

Des pli granda estis la jubilado, kiam Lena Meyer-Landrut venkis kun granda distanco anta? la dua loko. (Harfendemuloj rajtas argumenti, ke principe Dano kaj Usonanino venkis, ?ar ili verkis la kanton kaj la? la regularo oni premias la komponiston, ne la interpreton. Tiam tamen oni devas konsideri, ke Germano verkis la venkan kontribuon por Luksemburgo en la jaro 1972.)

La venko estas des pli ?ojinda, ?ar la sukceso ne venis per pompa spektaklo dum la prezentado, sed per mimimuma. Principe juna plenkreskulino en nigra kostumo kantis. Kaj kiel analizo poste argumentas, ?i ne estas artefarita stelulino, sed natura persono, kiu ?uste ne sekvis la regulojn de la muzikindustrio. Se validas la malnova regulo, ke oni malbone kopias sukcesojn, tiam la proksima estonteco estas sufi?e eltenebla.

Malgra? ?iu simpatio, parodio ne rajtas manki. Kelkaj homoj kritikis, ke la kvalito de la kantado ne estas bona. Fakte min surprizis, kiam Katrin Bauerfeind prezentis ?in en la elsendo de Harald Schmidt, ke ?i havas pli bonan vo?on!

Interese estas, ke la kanto origine nek estis verkita por la konkurso nek estis tiom rapida. La balada versio de Jennifer Braun, kiu atingis la duan lokon en la nacia konkurso por la Germana kontribuo, ver?ajne pli similas al la originalo:

Cetere nek la E?ropan konkurson nek la Germanan anta?ludon mi spektis en la televido. ?efe mi sekvis la raportadon de oslog.tv. Pri ?i mi ekcsiis tra anonco de Lukas Heinser, kiu kune kun Stefan Niggemeier tre interese kaj amuze komentis el Norvegujo. Kiel mi jam skribis aliloke, ?enerale tiu analizo tre pla?is al mi – certe helpis la partopreno de simpatia, fre?a kantistino. Plej grava kritikpunkto de mi estis, ke ili enmetis erojn de pli fruaj kantoj en siajn videojn. Tial ekde la unua elsendo estis forfikulo en miaj oreloj, nome „Viel zu weit“ de Münchener Freiheit (Germana kontribuo el la jaro 1993, sufi?e malsukcesa):

Ekde ?i tiu jaro oni ?iam ligos la nomon „Lena“ al tiu venko. Anta?e mi ?iam pensis pri du aliaj kantoj kun tiu nomo: Unu estas de la grupo Pur kaj mi ?i tie ne enmetas videon, ?ar necesas konservi minimuman muzikan nivelon. La alia estas de BAP el Kolonjo:

Fakte e? ne du monatoj post la venko en Oslo aperis reludversio de Uwu Lena (evidente parodio de „Vuvuzela“). La videon oni produktis en Münster!

Cetere anka? himno por Ganao venas de artisto el Münster: „Wanga Yure“ (festi venkojn) de Bawa Abudu.

Se temas pri kantoj okaze de la piedpilka mond?ampionado en Sudafriko, tamen plej konvinkis min Basta per sia kanto „Gimme Hope Joachim” (Joachim Löw: trejnisto de la Germana teamo) kaj video en la stilo de South Park. Anka? tio estas reludversio respektive parodio. La originalo nomi?as Gimme Hope Joanna ( = Donu al mi esperon, Johannesburgo) kaj estas de Eddy Grant.

Tiu sporta konkurso estis la alia granda evento, kiu restos en la memoro en Germanujo. Anka? tiun mi cetere sekvis sen televidilo. Sufi?is por tio mia nova komputilo kaj elsendado tra interreto.