Arkivoj de etikedoj: freddy mercury

Mi sopiras pri paco anta? ol mi mortas

Dum la vizito de mia bona amiko Till anta? pasko, mi havis muzikan son?on en kiu li aperis. Pri muzikaj son?oj mi jam kelkfoje skribis. En tiu ?i, Queen denove ludis gravan rolon.

Till kaj mi estis voja?antaj, ver?ajne ?e la Internacia Junulara Festivalo en Italujo. (Al la realeco de tiu son?o kontribuis, ke ni kelkfoje kune veturis al la IJF, kiu okazas dum pasko.) Ni kune sidis kaj ion atendis. Malanta? nia tablo staris granda aparataro por a?skulti muzikon. ?i okupis grandan parton de la murospaco. La sceno ?ajnis al mi kvaza? kiel en trinkejo a? kafejo. Tio alportis memorojn pri la IJF en 2001. Ni volis ion fari, eble kartludi, kiam mi a?skultis la unuajn taktojn de kanto. Nur eksonis la drumo – sed mi tuj demandis: “Hej, ?u tio ne estas Mother Love de Queen?” Kaj tiam startis la melankoliaj gitaroj kaj estis klare, ke estis ?uste tiu kanto. Kiam la kantado de Freddy Mercury komenci?is, mi iom ekfrostis.

Same kiel Let Me Live, tiu kanto origine ne tre ravis min. Sed ekde tiu intensa son?o mi ofte a?skultis ?in reale. Mi legis ke tiu kantado estis la lasta kiun Freddy Mercury surbendigis anta? ol li mortis. Li e? ne plu sukcesis fini la laboron, tiel ke Brian May transprenis la lastan strofon. La tuta kanto estas terure melankolia kaj la teksto reflektas la balda?an morton de la kantisto, kiu jam estis mortmalsana.

Kia koincido, ?uste son?i anta? pasko pri tio. ?u anta? tiu festo ne estas ?uste tiu etoso de morto? ?io tio tre pripensigis min.