Monataj arkivoj: Aprilo 2011

Estas ?io decidita por ni

?iun semajnon mi da?rigas mian promeson por la nova jaro, almena? unufoje eliri. Anta? semajno mi spektis la filmon “Sucker Punch”. ?ifoje mi denove spektis filmon. Fakte gravis, ke ?in montris unu el la du malgrandaj kinejoj de mia urbo Münster. Aliokaze mi estus pensinta, ke “?io, kion ni devis doni” estas celita al la granda amaso. Eble la partopreno de Keira Knightley misgvidis min.

Estas sciencfikcia filmo kun simila temo kiel “La insulo” kun Ewan McGregor (kia koincido, ke amba? aktoroj aperis en epizodo de Stelaj Militoj!).

La filmo impresis min plurmaniere: Unue, dum la scenoj en la pasinteco, la infanoj ne ?enas. Tio estas ege malofta en filmo. Due, la filmo ne vetas je tio, ke oni ne scias, kio okazas. Oni povas tute bone anticipe scii, pri kio temas. Trie, la filmo ne dependas de tio, ke oni ne divenas la finon. Mi jam anta?e bone imagis, kia estos la fino, kaj pravis. Sed tio neniel ruinigis la viziton de la kinejo. Kvare, la filmo fokusi?as je la rakonto, ne je la aktoroj. Per malmulto ?i rakontas – kaj ?uste tio estas la ?anco de “malgranda” filmo.

La muziko bone kongruas al la resto: ?i neniam tro altrudas sin, sed subtenas la etoson de la filmo. ?efe estas melankoliaj melodioj de orkestra muziko. ?i sonas kiel la filmmuziko por “The Thin Red Line” de Hans Zimmer a? “Adagio for Strings” de Samuel Barber.

Entute mi ege ?ojas, ke mi iris al tiu filmo. Mi malkovris etan perlon!

Lasu ?in kreski

Se mi jam skribas pri kantoj el la 1960aj jaroj (Reflections Of My Life, No Milk Today kaj World Without Love), unua alia meritas mencion. ?i ne trovi?as inter miaj plej ?atataj, sed havas interesajn ligojn al du filmoj.

The Troggs: Love Is All Around

Fakte la originalon mi ne tiom bone konis kiel la reludversion de Wet Wet Wet (kiu tamen sonas kiel glata popmuziko). ?i fami?is tra la filmo “Kvar geedzi?festoj kaj unu entombigo“.

Vere ridigis min tamen la parodio en la filmo “Fakte amo“. Tiu iama la rokstelulo Bill Mack (Bill Nighy) pro mono surbendigas reludversion, per kiu li volas krei kristnaskan furora?on, “Christmas is All Around”. La frazo “Come On And Let It Grow” ?an?i?as al “Come On And Let It Snow”. La karaktero faras multajn cinikajn kaj frape malfermajn komentojn. Li savas la romantikan komedion kontra? troa ki?eco.

De la kanto cetere ekzistas Esperanto-traduko de Giuseppe Castelli. ?i nomi?as “Amo min ?irka?as”.

The Troggs, la origina grupo, estis anka? konataj pro du aliaj kantoj, nome “With A Girl Like You” kaj “Wild Thing”. La unua iam aperis en varba?o, ver?ajne en la 1990aj jaroj, sed mi ne plu memoras la detalojn.

Kiam la infanoj ploras

El mia malfrua infaneco resp. frua junula?o (malfruaj 1980aj / fruaj 1990aj jaroj) da?re restis kelkaj kantoj en mia menso, kiujn mi tamen preska? neniam rea?das. Estas ?uste la baladoj kiuj sufi?e bone trairis la teston de la tempo.

White Lion: When The Children Cry

Tiun kanton mi ?iam ligas al la versio de “Crying In The Rain” de a-ha. La stilo kompreneble memorigas pri Mr Mister kaj ties kantoj “Wild World” kaj “To Be With You”.

Hej, hej, vi la nizoj

Nuntempe miaj pensoj ofte iras al la 67a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kievo, Ukrainujo. Mi ali?is dum la silvestra balo, de la 2a JES, duonan horon anta? la nova jaro en Ukrainujo. Anka? miaj spertoj en la diskoteko kontribuas al tio, ke mi ofte pensas pri Ukrainujo.

La plej bona kanto por tiaj momentoj estas Hej la nizoj de JoMo, kiun La Kuracistoj ofte ludas dum koncertoj, ekzemple dum la jar?an?i?o. ?i estas la plej bona kanto de la “verda albumo” de JoMo. Mi ankora? bone memoras, kiel mi a?skultis ?in, dum ni veturis tra ne?kovritaj stratoj en Rotenburg/Wümme dum la Internacia Seminario en 2001/02.

Mi trovis multegajn versiojn de tiu kanto, kiu estas origine en la pola, en la reto. Jen tri, kiuj aparte pla?as al mi:

Hej Sokoly
tradicia versio – tre simila al tiu de JoMo

vo?a versio – tre melodia, plena sono

???, ?????? (en la ukraina!)

Vi ne estas sola, malfermu viajn okulojn

Foje e? la radio ludas interesan muzikon. Lastatempe regule eksonas reludversio de kanto el la 1990aj jaroj. Tio trioble mirigis min: Unue, ?ar la reludversio sonas fre?e kaj konvinkas min, due, ?ar mi ankora? memoras la originalon, kiu pla?is al mi, kaj trie, ?ar mi ne atendintus, ke oni reludas kantojn el tiu jardeko, kiuj estis nur “malgrandaj” sukcesoj. Pri tiaj kantoj mi kutime informi?as tra bandsalate.de. Jen por komparo amba? versioj:

Mads Langer: You’re Not Alone

La originalon mi rea?skultis. Mi tute ne memoris, ke ?i estis tiom elektronika!

Olive: You’re Not Alone

Vi povas nomi min Al

Foje tre simpla muzikvideo estas tre efika. Jen kion amuzan rezulton sukcesis fari Paul Simon kun la helpo de komediisto Chevy Chase:

Paul Simon: You Can Call Me Al

Anta? jaroj, kiam mi ankora? ne konis la titolon, mi ?enerale memoris la kanton kiel “kun iu ligo al Afriko” kaj “kantita de Paul Simon” (cetere, kia muzika ?an?o post Simon & Garfunkel). Almena? tiarilate mi ne eraris:

Paul Simon: You Can Call Me Al (en koncerto)

La teksto rakontas pri viro, kiu dubas. La ?isnuna certeco estas for; ne eblas simple da?rigi. Li faras multajn demandojn pri sia vivo kaj la estonteco. Ial tiu kanto nuntempe tre pla?as al mi.

Terura loko por vivi – sed mi ne volas morti

Post mencio de gravaj kantoj, kiujn mi ekkonis tra kasedoserio, mi ankora? nomu trian ekzemplon (post anta?hiera? kaj
hiera?). Denove estas kanto el la 1960aj jaroj (kvankam ?ifoje el la fino de la jardeko; mi longe pensis e?, ke ?i estus jam el la fruaj 1970aj).

The Marmalade: Reflections Of My Life

Mi ?atas ?in, ?ar ?i estas melankolia sed samtempe pozitiva. Kelkaj tekstolinioj aparte restis en mia memoro, sed mi nun ne volas citi ilin.

Neniu lakto hodia?

Kiam mi hiera? skribis pri kasedokolekto, pere kiu mi ekkonis multajn kantojn, tuj kompreneble venis anka? alia ekzemplo al mia kapo: “No Milk Today” de “Herman’s Hermits”. Anka? tiu ?i kanto estis sukcesa en la 1960aj jaroj.

Herman’s Hermits: No Milk Today

Interese, ke la Germana komediisto Otto Waalkes surbendigis reludversion de ?i. La? mia scio, ?i tute ne estas parodio.

Mondo sen amo

Dum miaj lastaj jaroj en la lernejo, amiko pruntedonis al mi kasedekolekton de siaj gepatroj. Estis po unu kasedo de ?iu jaro ekde fine de la 1950aj jaroj ?is meze de la 1980aj. ?iu enhavis la grandajn muzikajn sukcesojn de tiu jaro. Pere de tiu kasedoj mi ekkonis multajn novajn kantojn. Kelkaj restis aparte en mia memoro.

Unu el ili estas “A World Without Love” el la jaro 1964. ?i estis nr-o 1 en Usono. Iom ironie, ke ?i iomete interrompis la ?ajne senfinan vicon de kantoj de The Beatles kaj The Supremes, kiuj dum tiu jardeko estis numero 1: La kanton ja verkis Paul McCartney, membro the The Beatles mem!

Peter & Gordon: A World Without Love (1964)

Cetere The Beatles anka? alian fojon donis kanton al alia grupo: “I Wanna Be Your Man” i?is disketo de The Rolling Stones en 1963. Tiom multe pri la “rivaleco” de la du grupoj.

Griza estas la vivo sen vi

Knorkator estas, same kiel J.B.O., muzikgrupo kiu ludas en metalroka stilo ofte tre amuzajn kantojn. Jam dum mia studado mi ?atis ekzemple ilian kanton “Böse”, poste dum iu festo en mia amikaro mi malkovris ekzemple “Wir werden”. La lingva?o en la titoloj estas ofte pli peza ol tiu de J.B.O., kio eble ka?zis ke mi ?is hodia? ne posedas unu diskon de tiu grupo. Cetere ili malfondi?is anta? iom da tempo.

Jen kanto kiu parodias la tiel nomatan “gotikan” muzikon. Mi tre ?atas la nivelan altecon de muziko – same kiel ?e J.B.O., cetere:

Knorkator: Komm wieder her

(Por tiuj, kiuj ne komprenas la germanan: Por la kantisto la vivo estas griza, ?ar oni forlasis lin, kaj nun neniu plu purigas kaj ordigas.)